palpal

Nastavlja se ekocid u Trebinju?

Poratni Titov gradonačelnik Trebinja Mašan Vico želio je posjeći čuvene platane u centru grada, jer je tvrdio da mu je bilo dosta 4 godine u šumi i da narod treba da radi a ne da odmara u hladu, ali srećom tada je još uvijek bilo razumnih ljudi koji su ga spriječili da napravi katastrofu. Nažalost trezvenih ljudi nema oko sadašnjeg gradonačelnika, pa sada nema ko da zaustavi Luku, novog Mašana Vica i njegove širokobriješke kadrove, u ekocidu i sistematskom uništavanju parka i gradskog zelenila.

Po naređenju gradonačelnika i njegovog prvog „ekologa“ i „bezbjednjaka“ Stevana Bekana, u petak je sasječena živa ograda oko Dučićevog parka u centru Trebinja!? Vijest za rubriku vjerovali ili ne, jer je pitanje ko bi normalan i pri zdravoj pameti mogao da naredi da se isiječe uređena, zdrava i gusta živa ograda koja je decenijama krasila ulazak u park? Niko ne može da razumije kakav je krajnji cilj ovakvog suludog i pogubnog ponašanja, i da li se park siječe i uništava kako bi lokalne dvorske firme mogle zidati betonske zidove, i prati novac za Luku Petrovića? Da li će umjesto žive ograde oko parka biti ozidan neki zid, jer je Trebinje svakako pretvoreno u jedan veliki beton i nizove zgrada, ili će neodgovorni ludaci ostaviti ruglo iza sebe kako bi neoprezni šetači pali sa trotoara u park?

                                    

Koliko je suludo i nenormalno ono šta rade gradske vlasti pokazuje i izmjena betonskih ploča duž staza za šetanje. Radnicima novoformirane Ustanove za ekologiju i bezbjednost naređeno da lome i vade beonske ploče kako bi se stavile nove, gotovo identične i od istog materijala? Kako su radnici ove ustanove angažovani ako je gradski „Radnik“ dobio posao i tender? Zašto se mijenjaju ploče koje su kao nove, potpuno zdrave i neoštećene? Jasno je da je jedini cilj utrošiti i izvući što više novca iz budžeta u džepove moćnika i partijske crne fondove!

            

Mnogi Trebinjci su sa nevjericom dočekali sječu žive ograde i novu radnu pobjedu gradskih vlasti, koje očito namjeravaju da unište gradsko zelenilo i park, po kome je najjužniji grad Srpske bio prepoznatljiv. Nažalost u okupiranom gradu većina živi u strahu i ćuti, iako su svjesni pogubnih posledica.

Nakon što su odlučili da uzaludno bace stotine hiljada maraka u navodnjavanje parka, nepotrebno je posječeno desetine stogodišnjih stabala, među njima i rijetke vrste drveća koje je Dučić iz daleka donio u Trebinje. Sistem za navodnjavanje je nepotreban jer su postojeći hidranti bili sasvim dovoljni za velika stara drveća, koja imaju jak korjenski sistem, a neće imati efekta ni na sadnju cvijeća jer se ono teška održava u debeloj hladovini bez sunčeve svjetlosti. I ranije sam pisao o ovom problemu, ali umjesto da je ekocid zaustavio, uništavanje i sječa zelenila je nastavljena.

   

Umjesto da vodovodne cijevi postave duž staza, neodgovorni i nesposobni ljudi na čelu grada su odlučili da dijagonalno prekopaju park i aleje, koje je Dučić napravio u francuskom stilu sa petougaonim površinama, te nepotrebno isjeku stara drveća i krošnje. Posledice ovih radova mogle bi biti katastrofalne, ako se na proljeće pokaže da su bageri oštetili korjenski sistem preostalog drveća koga nisu posjekli Lukini crveni udarnici, i da bi zbog toga još neka stabla mogla uvenuti.

Još u vrijeme vlasti Dobroslava Ćuka park je oštećen sječom starih čempresa ispred parkinga kod Elektroprivrede, kako bi dvorski privrednici napravili autoperionice i objekte, ali to je bilo gotovo neprimjetno u odnosu na ekocid koji je izvršio Luka i njegovi satrapi. Posebno velika šetta je napravljena uklanjanjem stabala ispred novog hotela, bivšeg Đačkog doma, i proći će decenije dok se šteta ne sanira.

Na kraju se samo postavlja pitanje zašto uporno ćute lokalni dvorski portali i ekolozi, i kako niko ne želi, ili ne smije, u okupiranom gradu da digne glas i suprostavi se suludim radnjama grupe neodgovornih i nedostojnih partijskih apatričika koji se nalaze na čelu grada? Treba se zapitati kakva bi bila sinhronizovana reakcija i medijsko satanizovanje svih portala da je kojim slučajem prethodna gradska vlast uradila nešto slično, i isjekla park, da je rekonstruisana Glavna ulica pretvorena u jezero, da se isključe telefoni, kasne i smanjuju plate gradskoj administraciji kao sad u HET-u, ili da su reketiralu Rodoljuba Draškovića zbog čega je on bio primoran da piše pisma i prijeti obustavom radova kako bi ucjenjivanje i reketiranje prestali?

Ako se već ne može govoriti istina, ili ne smije pisati o sumornoj stvarnosti koju svi vidimo, onda je bolje ćutati ili baviti kulturom i sportom, a ne manipulacijama i spinovima kontaminirati javni prostor, dovoditi u zabludu čitaoce i biti dio okupatorskog aparata.

 

Nebojša Vukanović