KOLUMNE

Fatalna privlačnost

Fatalna privlačnost

Tags:

Podsjećanja na Dan Trebinjske brigade VRS

Trebinjska brigada je najstarija vojna formacija Vojske Republike Srpske, a njeni pripadnici učestvovali su u ratu još od oktobra 1991. godine, pola godine ranije od formiranja većine brigada i vojnih formacija VRS. Od proljeća 1992. godine pripadnici Trebinjske brigade vodili su žestoke borbe sa najelitnijim gardijskim jedinicama neprijateljske Hrvatske vojske, i uprkos neprijateljskoj nadmoći u ljudstvu i tehnici uspjeli da odbrane grad od agresije i okupacije. U odbrani grada poginulo je skoro 300 boraca, a više stotina je ranjeno ili ostalo trajan invalid.

Tags:

Trebinjsko poniženje i sramna deložacija generala Prstojevića

Trebinjsko poniženje i sramna deložacija generala Prstojevića

Penzionisani general Vojske Republike Srpske Momčilo Prstojević ovlastio me je da u njegovo ime obavijestim javnost o poniženju koje je doživio, sramnoj, nasilnoj i nezakonitoj deložaciji koje su mučki izvršile vlasti grada Trebinja, i to na dan kada je sahranjen njegov ratni saborac pukovnik Radoslav Zubac. General Prstojević obavljao je više odgovornih funkcija tokom Otadžbinskog rata, i bio pomoćnik komandanta Hercegovačkog korpusa generala Radovana Grubača.

Tags:

Pages

.

Prijavi se da dobijaš vijesti na Facebook profilu. Klikni na LIKE dugme ispod

ˇ

----------KRAJ