Народ има превише слободе, чак и право на мишљење

Дискусија о великој слободи народа, који, како тврди власт, има чак право и да мисли…