palpal

Na tunulu Čemerno nikla mini hidroelektrana

Na veoma neobičnom mjestu, tik uz tunel Čemerno, na njegovom ulasku iz pravca Tjentišta i Foče, nedavno je sagrađane mini-hidroelektrana. Iznad tunela je napravljen mali vodozahvat, i od njega cjevovod do hidrocentrale koja se nalazi uz tunel Čemerno, kojim voda prirodnim padom pada na malu turbinu i dalje nastavlja da teče prema Tjentištu.                                                                                         

Hidrocentrala je kapaciteta 200 kilovata, i planirano je da radi otprilike 6 mjeseci godišnje, u zimskom periodu godine kada ima dovoljno padavina. Slučajnost je da je upravo ta količina električne energije potreban za rad osvjetljenja u velikom tunelu Čemerno.

Investitor mini HE Čemerno je firma iz Trebinja koja je u projekat uložila oko 700 000 maraka, a prema planu investicija bi trebalo da se vrati za 7 do 8 godina.

 

Nebojša Vukanović