palpal

Merhaba askeri, unutrašnji okupatori

Vukan u Skupštini demaskira lažni patriotizam režima i korumpiranih pohepnih političara koji su se pretvorili u unutrašnje okupatore.