Магови, мозгови и упетљанције – нови хит Жељке Ц.

Низ бисера Жељке Цвијановић настављен је новим хитом – Жељка Цвијановић говори о маговима, мозговима и упетљанцијама..