palpal

Lustracija krivosuđa i uspostavljanje pravne države su ključ oporavka

Ne može biti nikakvog napretka i oporavka u društvu sve dok se ne uspostavi pravna država i vladavina prava, zakon bude jednak za sve, ne izvrši lustracija pravosuđa i očisti pravosudni sistem od korumširanih i ucjenjenih sudija i tužioca, koji selektivno i nepravedno rade, krše ljudska i građanska prava, štite mafiju i organizovani kriminal, kažnjavaju nejač i sirotinju sramoteći svoju profesiju.

Poruke koje sam uputio ministru nepravde Antonu Kasipoviću i diskusija kojom se ukazuje na korake kako zavesti red u pravosuđu..