palpal

Lijepe slike sa Gatačkog polja

Gacko je odavno poznato kao stočarski kraj, a lijepe slike sa nekoliko stotina krava koje pasu i odmaraju se na Gatačkom polju su lijepa slika koja se ovih dana može vidjeti. One jasno govore o snazi i brojnosti seoskih domaćinstava na ovom prostoru. Gatačko goveče je posebna pasmina karakteristična za ovo podneblje, a sigurno da su lokalne mljekare u Hercegivini doprinjele razvoju stočarstva, povećanom uzgoju goveda i proizvodnji mlijeka.

Sela oko Gacka su očuvala staanvništvo i nisu opustjela kao u ostalim djelovima Hercegovine, a bilo bi dobro  kada bi se slične lijepe fotografije, polja puna stoke i života, uskoro mogla vidjeti i u ostalim dijelovima Hercegovine.

 

Nebojša Vukanović