Kurvini sinovi

Henri Kisindžer je jedan od glavnih ideologa i tvoraca američke spoljne politike  sredini i kraja 20-og te početka 21-og vijeka. Kada su jednom prilikom pitali Kisindžera  zašto podržava diktatore, poput Augusta Pinočea u Čileu ili Rejnalda Bignonea u Argentini ako su oni kurvini sinovi koji terorišu svoj narod, krše osnovna građanska i ljudska prava, Kisindžer je lakonski odgovorio – tačno je da su oni kurvini sinovi, ali su oni naši kurvini sinovi!

Ono što se 70-ih godina prošlog vijeka, ali nažalost i sada, događalo u Latinskoj Americi, dešava se nažalost i sada kod nas na Balkanu. I  kod nas su na vlasti kurvini sinovi, naši i međunarodne zajednice, koja ih finansira, toleriše i (p)održava. Kurvini sinovi im trebaju kako bi im prodali sve i  pretvorili nas u savremenu koloniju i sanitarni koridor u kome će oni ostavljati evropski otpad, migrante mašući nam zastavicom Evropske Unije, mameći nas lažno u nju kao afričke crnce ogledalima na brod, kad su ih odvodili u roblje. No stranci moraju znati da nismo svi kompradori, izdajnici i njihove poslupne marionete, i da će doći dan i ljudi koji će osloboditi narod i zemlju terora i okupacije, unutrašnje i spoljne, a stranci sjediti u svojim ambasadama, znajući jasno koje su im granice djelovanja.

Neka bude borba neprestana!

 

Nebojša Vukanović