Kum Miko Elektroprivredi nabavljao i kante za nuklearni otpad

Nabavke Dimer SpringAir EPRS.jpg

Kum Miko Elektroprivredi nabavljao i kante za nuklearni otpad

Teško je pobrojati sve unosne Ugovore i direktne sporazume o javnim nabavkama koje je Miko Ćurić preko povezanih firmi sklopio sa Elektroprivredom Republike Srpske u protekom periodu, ali treba izdvojiti dva posebno zanimljiva koja govore o širokom spektru proizvoda i usluga kojima Miko opslužuje javna preduzeća. Tako je Miko preko firme „Dimex SpringAir“, 23.3.2016. direktnim sporazumom potpisao sa direktoricom Elektroprivrede RS Branislavom Milekić dva Ugovora o javnim nabavkama.

Dimex SpringAir je postupkom direktnog sporazuma bez objavljivanja obavještena o nabavci u javnosti dobio posao servisiranja novonabavljenog kopir aparata „Canon IR 8105“ u garantnom roku za period 2016. – 2017. Vrijednost ugovora jer 4 880 KM bez PDV-a na godišnjem nivou, ili oko 5 500 maraka. Postavlja se logično pitanje zbog čega Elektroprivreda RS plaća posebno usluge servisiranja novog kopir aparata u garantnom roku, i šta garancija za tek kupljeni kopir aparat podrazumjeva ako se za njegovo servisiranje godišnje izdvaja 5 500 maraka. Koliko je koštao, i ko je nabavio kopir-aparat čije održavanje u garantnom roku se plaća 5 500 maraka? Zanimljivo je da je pored ovog Ugovora o servisiranju kopir aparata, Elektroprivreda 7.10,2016. prošle raspisala i tender za nabavku falcerice za novi Canon IR 8105.

Dimex SpringAir dobio je od Elektroprivrede Republike Srpske 23.3.2016. i Ugovor o nabavci metalnih polica za skladištenje opasnog otpada. Metalne police dimenzija 190 * 100 * 40 centimetara plaćene su 3 250 maraka bez PDV-a. I ovaj posao Dimeksu je dodijeljen postupkom direktnog sporazuma o javnim nabavkama bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Ne zna se o kakvom veoma opasnom i radio-aktivnom otpadu se radi, i da li su Mikovi skupi tonetr i ketridži radioaktivni. Predpostavlja se da su specijalne korpice nabavljene ako na sastanak sa direktorom Elektroprivrede dođe i Emir Kusturica sa džepnom nuklearnom bombom. Poznato je da Elektroprivreda RS i njena zavisna preduzeća redovno izdvajaju milione maraka za razne ideje i projekte slavnog režisera, pa su metalne korpe ostavljene kod portira kako bi Kusturica tokom čestih posjeta imao gdje da odloži džepnu neklearnu bombicu, i da njome ne bi plašio u kabinetu Kovačevića i Milekićku tokom poslovnih razgovora.

Sutra 3 nastavak – Električno za koverte Miku platilo 120 000 maraka