Kratak pregled sunovrata RiTE Gacko

rite_gacko.jpg

Kratak pregled sunovrata RiTE Gacko

Nezavisni revizor Glavne službe za reviziju Republike Srpske Mirko Ilić, tokom pregleda i revizija poslovanja Rudnika i termoelektrane Gacko za 2015. godinu, primijetio je brojne nepravilnosti u radu preduzeća i izrazio mišljenje da je RiTE Gacko tokom 2015. sprovodilo javne nabavke suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama, te ukazao na kriminalne radnje aktuelnog rukovodstva. Zbog brojnih namještenih i štetnih poslova, kriminalnih radnji, nenamjenskog trošenja novca, haosa i anarhije koju je stvorilo aktuelno neodgovorno rukovodstvo predvođeno Milinkom Milidragom i Srđanom Milovićem, RiTE Gacko nalazi se u najtežoj situaciji od njenog osnivanja. Ni povećanje cijene struje i nametanje novog kuluka svim građanima Republike Srpske, kao posledica velikih izbornih zloupotreba poslanika Srđana Milovića iz 2014. godine, nije puno pomoglo u rješavanju nagomilanih problema.

U prošloj godini RiTE Gacko je poslovalo sa 20 403 062 KM gubitka, što je dvostruko više nego u 2014. kada je zabilježen gubitak od 10 272 599 maraka. Imajući u vidu da direktor Milinko Milidrag i izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove Milivoje Boljanović prikrivaju stvarno stanje i u friziranim izvještajima prikazuju bolju situaciju nego što ona stvarno jeste, vrlo je izvjesno da je samo u prošloj godini poslovni gubitak mnogo veći od prikazanih 20 403 062 marke.
U prošloj 2015. godini RiTE Gacko je proizvelo je električnu energiju u vrijednosti od 110 040 000 maraka, od čega je skoro polovina prihoda potrošena za bruto troškove zarada i naknada na plate, 51 653 566 KM. Izdvajanja za plate zaposlenih u prošloj godini uvećana su za novih 1 500 000 KM u odnosu na 2014. godinu. Koliko su podaci poslovanja katastrofalni najbolje se može vidjeti kada seoni uporede sa 2008. godinom kada je RiTE Gacko na kraju godine zabilježilo profit od 7 535 938 KM. 2008. godine RiTE Gacko imalo je 127 457 367 maraka prihoda od prodaje proizvedene električne energije (iako je proizvodna cijena struje bila daleko niža nego u 2015), a za bruto plate i naknade zaposlenih izdvojeno je 30 653 148 KM, ili oko četvrtine ukupnih prihoda preduzeća. U međuvremenu zbog lošeg remonta i nedovoljnih količina uglja značajno je smanjena pogonska spremnost i proizvedena električna energija, a sa druge strane drastično su povećana izdvajanja za plate i naknade zaposlenih.

RiTE Gacko trenutno ima više od 100 000 000 maraka neplaćenih obaveza i dugovanja. Zbog 17 000 000 KM avansa koji je uzet od Elektroprivrede Republike Srpske za potrebe kapitalnog remonta preduzeća, te još 18 000 000 ostalih neizmirenih dugovanja prema, RiTE Gacko trenutno ima 34 041 891 KM neplaćenih obaveza prema dobavljačima u zemlji. Pored toga RiTE Gacko ima još 17 830 403 KM ostalih kratkoročnih obaveza, najviše za specifične poslove sa pravnim licima. Uz to preduzeće ima 28 045 941 dugoročnih kredita uzetih kod 5 domaćih banaka, te 7 455 519 KM za plaćanje prispjelih bankarskih rata kredita u ovoj godini. Kamata u nekim kreditima kreće se i do 6,15%, a gotovo polovina kredita je uzeta od Unikredit banke a.d. Banjaluka. Preduzeće je popisalo i pod bankarsku hipoteku stavilo pokretne stvari i opremu vrijednu 27 240 000 maraka. Lizing nije previše popularan u gatačkoj Termoelektrani, i obaveze po lizingu iznose 245 846 KM.

RiTE Gacko nije opštini Gacko platilo 1 300 903 KM naknade za korišćenje neobnovljivih izvora energije, trenutne obaveze prema Fondu solidarnosti Republike Srpske iznose 1 344 981 KM, a ostale ukupne obaveze prema javnim prihodima iznose skoro 3 000 000 maraka.
Zbog brojnih štetnih ugovora, nezakonitih javnih nabavki i izvlačenja desetina miliona maraka iz preduzeća RiTE Gacko je u velikim problemima i nalazi se na ivici stečaja. Situaciju dodatno pogoršava loš kvalitet uglja i veliki procenta gline u njemu, loše urađani remonti postrojenja i česta iskakanja iz pogona, te male zalihe uglja i višak od nekoliko stotina radnika koji su po partijskoj liniji zaposleni poslednjih godina. Ukoliko u narednom periodu ne dođe do smjene aktuelnog rukovodstva i velikih promjena u načinu rukovođenja strateškim javnim preduzećem, Termoelektrana bi mogla prekinuti proizvodnju i dovesti u pitanje egzistenciju skoro 2000 porodica čiji su članovi zaposleni u RiTE Gacko.

Nebojša Vukanović