Kratak osvrt na dvodnevno maratonsko suđenje sa Grigorijem