palpal

Kratak osvrt na dvodnevno maratonsko suđenje sa Grigorijem