Komunista Goran Marković novi dekan Pravnog falkuteta na Palama!?

Umjesto da dva javna Univerziteta i fakulteti u Republici Srpskoj budu okosnice slobodne misli, ključne obrazovne i vaspitne ustanove koje će podizati svijest mladih, buditi kreativni duh i podsticati borbu za bolje i pravednije društvo, nažalost mnogi fakulteti i obrazovne ustanove su zarobljene partijskim kadrovima i poslušnicima koji nisu dostojni važnih funkcija na kojima se nalaze. Najbolji primjer za to je Predrag Ćeranić, sitni špijun UDBE koji je nakon obuke u sjedištu CIA-e napredovao do prvog čovjek tajne policije Biljane Plavšić. Njega je nažalost nedavno Milorad Dodik na silu postavio za dekana Fakulteta bezbjednosti u Banjaluci, iako nije ispunjavao uslove, kako bi manipulisao masama i kontrolisao buduće policajce i bezbjednjake. Mnogo je primjera nedostojnih i nekompetetnih partijskih poslušnika na važnim funkcijama u obrazovnom sistemu Republike Srpske, a posledice negativne selekcije i loše kadrovske politike su katastrofalne.

U poslednje vrijeme vodi se velika borba ko će biti novi dekan Pravnog falkuteta na Palama, a jedan od kandidata koji se snažno lakta i gura je Goran Marković, profesor Ustavnog prava i Uporednog ustavnog prava na Pravnom fakultetu. Početkom 2011. godine izabran je za prodekana, a od 2015. godine  član je Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Marković je veoma nepopularan među studentima, a zanimljivo da je on osnivač i prvi predsjednik Radničko-komunističke partije Bosne i Hercegovine.

Uz to je Marković urednik ljevičarskog komunističkog časopisa „Novi plamen“, čiji je izdavač „Demokratska misao“ iz Zagreba. O Markovićevim političkim stavovima i ljevičarskim ubjeđenjima, borbi za građansku BiH i neku novu vrstu diktature proletarijata, najbolje govori njegov govor sa Plenumu građana i građanki Sarajeva održanom 2014. godine. U svom izrazito populističkom govoru, koji je daleko ispod nivoa jednog univerzitetskog profesora, govorio je o radničkom samoupravljanju, građanskoj BiH i potrebom osnivanja narodnog plenuma građana Bosne i Hercegovine.

Marković je zbog arogancije i ponašanja omrznuta ličnost među studentima, ali i većinom profesora Pravnog fakulteta, i bez snažne političke zaleđine teško da bi bio izabran za prodekana i senatora. Međutim politička podrška određenih struktura i krugova unutar vladajućeg SNSD-a kod njega je stvorila ambiciju da bi veoma mlad, sa svega 40 godina, želio biti i dekan Pravnog fakulteta na Palama. Prosto je nevjerovatno da velike patriote i nacionalisti, kakvim se lažno predstavljaju SNSD-ovci, guraju za dekana Pravnog fakulteta komunistu i osnivača Radničke-komunističke partije koji se otvoreno zalaže za građansku državu i radikalne promjene u uređenju Bosne i Hercegovine. Eventualni izbor mladog komuniste i skojevca Markovića za dekana, pored brojnih uglednih profesora i stranački neopredeljenih intelektualaca,  bio bi novi snažan udarac, ne samo za Pravni fakultet na Palama već i cjelokupan ionako oslabljen i urušen obrazovni sistem Republike Srpske. Bilo bi jako zanimljivo vidjeti kako bi SNSD i vlast pravdali izbor lidera Radničke komunističke partije i borca za građansku BiH za dekana Pravnog fakulteta, koji obrazuje veliki broj budućih pravnika i državnih službenika na kojima treba da počivaju institucije Republike Srpske!?

 

Nebojša Vukanović