palpal

Koliko su pogubne izmjene Zakona i smanjenje naknada za šume lokalnim zajednicama

Načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić ukazuje na pogubne posledice izmjena Zakona o šumama Srpske, koje je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, kojim se predviđa smanjenje naknade za posječenu šumu lokalnim zajednicama za 30%, što bi ugrozilo funkcionisanje i rad mnogih malih i nerazvijenih opština poput Čajniča, Kalinovika, Han Pijeska, Drinića, Istočnog Drvara… Poslušajte kratak razgvovor sa načelnikom opštine Čajniče Goranom Karadžićem, koji govori o maćehinskom odnosu vlasti prema malim i nerazvijenim opštinama, posebno na istoku Srpske..