Koliko su opasne pukotine na brani Grančarevo

Nebojša Vukanović u Narodnoj skupštini Republike Srpske govori o problemu sa pukotina s na brani Grančarevo