Kako promijeniti ekološku svijest građana

Diskusija o ekološkim problemima, divljim deponijama, velikim zagađivačima, sanaciji divljih odlagališta i ekološkoj svijesti građana..