palpal

Kako je MUP Srpske pretvoren u partijsku miliciju za amnestiju kriminala

Većina policajaca u Srpskoj pošteno i odgovorno radi svoj posao, koji je veoma težak, ali je vrh MUP-a Srpske je veoma korumpiran i zataškava krupni kriminal. Ministar Dragan Lukač pokušava da završi posao pretvaranja Policije Republike Srpske u partijsku crvenu miliciju koja služi Partiji a ne narodu.

Pravosuđe je sraslo sa organizovanim kriminalom i Mafijom, a policija nažalost silu pokazuje na sirotinji i sitnim prestupnicima, nad kojima se striktno primjenjuje zakon, dok su političari, tajkuni i krupni kriminalci amnestirani od bilo kakve odgovornosti…