Kako HET eliminiše ponuđače i prebacuje milione u Federaciju

geosonda.jpg

Kako HET eliminiše ponuđače

Preduzeće „Geosonda“ iz Zenice poslednjih godina dobilo je više velikih poslova od HET-a i za svoje usluge naplatilo 6 miliona maraka. Velikim Srbima i patriotima iz HET-a nije smetalo da milione maraka prebace u mrsku Federaciju, ukoliko je ponuđač izdašniji u povratu novca iz tendera.
O tome svjedoče i Ugovori koje je HET sklopio sa Geosondom samo u poslednje tri godine:

– 10.4.2017. – Radovi na injektiranju tunela za Plat vrijednost 598 100 KM
– 16.3.2016. – Radovi na dovodnom tunelu Plat vrijednost 541 078,65 KM
– 28.5.2015. – Radovi na bušenju i burgijanju vrijednost 109 220,00 KM
– 28.9.2015. – Radovi na tunelu HE Dubrovnik 541 078,65 KM
– 27.3.2015. Ugradnja novih ankera u ankerskom polju – 2 649 893,00 KM
– 6.5.2014. – Zamjena ankera u ankerskom polju – 572 123,69 KM
– 23.4.2014. – Geofizička ispitivanja brane Gorica – 76 500
– 3.9.2014.- Izrada elaborata o stanju injekcione zavjese u zoni brane Grančarevo – 56 540 KM

Sve cijene radova su bez PDV, i nismo pobrojali radove koje je izvela sestrinska firma „Geosonda konsolidacija“ iz Podgorice. HET je sa zeničkom Geosondom u poslednje tri godine sklopio poslove vrijedne 5 144 532 marke bez PDV-a, ili 6 019 102 KM sa plaćenim porezom. Laki Lučijano je ponešto naučio od ex-ministra Radivoja Bratića, koji već godinama sklapa sporne poslove sa HP-investingom iz Mostara i prebacuje milione maraka firmama iz Federacije, jer je povrat veći i izdašniji, a manje je priče u javnosti o mutnim poslovima i dogovorima iza kulisa.

Tenderi oko krpljenja tunela od HE Gorica do HE Dubrovnik 2 detaljno pokazuju kako se namještaju poslovi, i kakvim se suludim odlukama eliminišu preduzeća koja nisu napravila „dil“ sa rukovodstvom. Tako je 2012. godine firma „Konstruktor-inženjering D.O.O“ iz Bileće dobila posao izgradnje betonskih obloga u tunelu za Plat vrijedan skoro 400 000 maraka, da bi 2015. godine uprava HET-a odbacila ponudu Konstruktor-inženjeringa (kao vodećeg partnera koji je dao ponudu u saradnji sa mostarskom firmom Geotehnika 94) jer navodno nije ispšunjavao tehničke i profesionalne sposobnosti? U obrazloženju koje je potpisao direktor Gordan Mišeljić navodi se da Konstruktor-inženjering nije ispunio uslov da ima zaposleno 5 inženjera hidrotehnike, geologije i mašinstva sa određenim licencama i radnim iskustvom. Postavlja se logično pitanje kako je Konstruktor-inženjering 2012. godine ispunjavao uslove i dobio posao oblaganja tunela, a 3 godine kasnije je eliminisan jer navodno nije imao potrebne inženjere sa licencama i radnim iskustvom? Bilećki „Konstruktor“ je blizak SNSD-u i dobio je čitav niz poslova od HET-a i HE Dabar, ali nije mogao biti u svoim kombinacijama i bio je istisnut kada su se pojavili ponuđači sa izdašnijim povratom.

Tragikomično djeluje i obrazloženje Uprave HET-a i direktora Gordana Mišeljića kojim se odbacuje ponuda grupe ponuđača „Herc gradnja D.O.O iz Bileće i „Geosonda-konsolidacija“ iz Podgorice. HET nije 23.9.2015. prihvatio njihovu ponudu jer jedan inženjer Herc-gradnje nije imao ovjerenu kopiju diplome i licence, da bi poslije samo dvije sedmice, 13.10.2015. HET prihvatio ponudu grupe ponuđača „Herc-gradnje“ i „Geosonda-konsolidacija“ o radovima na injektiranju tunela za Plat vrijednih 325 942,22 KM bez PDV-a.

Zanimljivo je da je sve sporne Ugovore za Upravu Hidroelektrana na Trebišnjici pripremio Veselin Krunić, bivši odbornik SNSD-a u Skupštini grada Trebinja, veoma blizak saradnik i bivši šef kabineta Luke Petrovića. Krunić je dugi niz godina „konsiljere“ i jedan od najbližih Lakijevih saradnika koji vjerno odrađuje i priprema sve dogovore i sporne kombinacije, a tendem iz HET-a imao je razgranatu mrežu pranja novaca i preko fiktivnih nevladinih organizacija iz Trebinja.

Jasno je da se i prije raspisivanja objave sve dogovori, ko će dobiti posao, kolika je cijena radova i koliko kome pripada, a onda Tender-efendija samo formalno provede proceduru kako bi se zadovoljila zakonska forma. Zbog toga se već godina u većini javnih nabavki HET-a prijavljuje samo jedan ponuđač koji dobije namješten i dogovoren posao, a ukoliko se slučajno pojavi još neko sa nižom ponudom, a nije dio dogovora i razrađene šeme, Komisija lako pronađe neki način da ga eliminiše i izbaci iz posla.

Sutra: Ko i zašro renovira zgradu HET-a?

Nebojša Vukanović