palpal

KAD TAD ću se osvetiti trebinjskim kadijama!

Iako nikada nisam napravio ni najmanji prekršaj, od trebinjskih kadija sam proglašen za najvećeg kriminalca koji je ikada hodio Hercegovinom, i u montiranim procesima proglašen krivim u desetak sporova, osuđen drakonski bez ijednog dokaza. Neće Luka, Dodik i Grigorije do kraja vijeka biti mentori korumpiranim kadijama, i KAD-TAD će se otvoriti predmeti, utvrditi zloupotrebe i kazniti za svo zlo koje su počinili kažnjavajući nevine, oslobađajući i amnestirajući krupne kriminalce. Prešli su crvenu liniju i sve granice!