palpal

Još 6 dana za prijavu glasanja iz inostranstva

Ostalo je još samo 6 dana za prijavljivanje glasanja iz inostranstva, za državljanje Republike Srpske i BiH koji žive u inostranstvu a žele da se prijave Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Pozivam sve koji se trenutno nalaze u inostranstvu a osjećaju da svojim glasom mogu pomoći promjenama, zaustavljanju daljeg propadanja i početku obnove Republike Srpske, da iskoriste svoje zakonsko pravo i građansko pravo i prijave se za glasanje van BiH za Opšte izbore 2018 godine. Jako je važno da naši građani, koji su nažalost bili primorani da odu iz Republike Srpske zbog teške situacije, iskoriste svoje građansko pravo i slobodno glasaju na izborima, i tako pomognu da se stanje popravi i ne budemo nerazvijeno i siropmašno slijepo crijevo Evrope, već da se promjenom vlasti i nakaradnog sistema stvore preduslovi za njihov povratak u svoju Otadžbinu i rodno mjesto.

Prijava je prosta, i može se obaviti elektronskom poštom ma mail: prijavapp@izbori.ba, ili slanjem PRP-1 obrasca na aresu CIK-a u Sarajevu. Objavljujem kratko uputstvo za prijavu glasanja iz inostranstva, a važno je naglasiti da rok za prijavu ističe 24.7.2018. u ponoć. Svi koji do tada elektronski ili poštom pošalju obrazac i neophodne dokumente, imaće pravo da glasaju na izborima i odlučuju ko će naredne 4 godine donositi ključne odluke.

 

1️⃣️ Za lica koja se prvi put prijavljuju za glasanje van BiH

➡️ Ako privremeno boravite van BiH (imate dokumenta BiH), treba vam:

▫️ Popunjen i potpisan OBRAZAC PRIJAVE PRP-1
(preuzmite ga na ovom linku https://bit.ly/2KF30Sy)

▫️ Kopija jednog od važećih dokumenata za dokazivanje identiteta (lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH)

➡️ Ako ste izbjegli iz BiH (ili nikad niste imali dokument izdat u BiH), treba vam:

▫️ Popunjen i potpisan OBRAZAC PRIJAVE PRP-1
(preuzmite ga na ovom linku https://bit.ly/2KF30Sy)

▫️ Kopija jednog identifikacionog dokumenta (pasoš, lična karta, vozačka dozvola države u kojoj živite)

▫️ Dokaz o državljanstvu BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH), i

▫️ Dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte iz 1991)

2️⃣️ Za lica koja su već glasala na prethodnim izborima

▫️ Centralna izborna komisija BiH će vam dostaviti obrazac PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom poslednje prijave za glasanje van BiH.

▫️ Obrazac PRP-2 treba da popunite, potpišete i dostavite Centralnoj izbornoj komisiji BiH sa kopijom jednog od identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš)

✉️ Prijavu za glasanje šaljete na adresu:

IZBORI U BOSNI I HERCEGOVINI
POŠTANSKI PRETINAC 451
71000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA

📠 Prijavu možete poslati faksom:

+387 33 251 333
+387 33 251 334

📧 Prijavu možete poslati na e-mail:

prijavapp@izbori.ba

🕛 Prijave birača za glasanje van BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24.07.2018. godine u 24:00 časa.