Između Scile i Haribde, putevima Hercegovine

Loši putevi i saobraćajna mreža koja je u očajnom stanju, paraliza cijele regije koja bi mogla da živi od turizma, veliki su problem istočne Hercegovine. Jedna od najkritičnijih dionica je Gacko – Nevesinje, i dalje prema Mostaru, jezeru Alagovac i Konjicu.. Pogledajte kako izgleda dotrajala saobraćajnica prepuna rupa i zakrpa  koja povezuje sjeverni dio istočne Hercegovine, Gacko, Nevesinje …