Инспекције и синдикати штите власт а не права радника

Дискусија о лажним синдикатима инспекцијама које раде траљаво и не штите права радника .