Imovinski kartoni političara su lažni

Prilog iz Dnevnika BNTV o lažnim i neistinitim imovinskim kartonima političara koji prikrivaju svoju imovinu.