Imam veća m… i srce od svih vas na vlasti!

Početak burne rasprave o predloženim izmjenama Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske, gušenju slobode govora i mišljenja, i odgovor Kostadinu Vasiću na dobacivanje kako nema šta da se kastrira..