I Ilija utekao sa ročišta

Sudski procesi dodatno potvrđuju bliskost šure i zeta, Luke i Ilije, uhodanost i dobro funkcionisanje klana Lakija Lučijana Petrovića. Kao i njegov šura, i Ilija je danas izbjegao ročište, i angažovao je trebinjskog advokata Rata Runjavca, što nije iznenađenje jer je bježanje Tamindžiji svojstveno još od 1992. godine. Ilija i Luka su prvo mislili da sa mnom ukrste koplja u sudnici, ali ne samo da su se predomislili, povukli i angažovali advokata, već planiraju da izbjegnu i glavno ročište i uopšte ne svjedoče i ne prisustvuju suđenju. Očito da je strah vrlo jaka emocija!

I Ilijina duša, patnje i boli su dodatno narasle proteklih mjeseci, pa je podnesen zahtjev da se sa 10 000 naknada poveća na 38 000 maraka. Suđenja idu kao na traci, pa je glavno ročište sa Ilijom zakazano za 29.11. a samo u poslednje dvije sedmice novembra imam zakazano 6 ročišta, 4 glavna i dva pripremna.

Jasan je cilj moćnika da me sinhronizovanim tužbama, napadima i pritiscima ućutkaju i uguše istinu, ali i njima sve više postaje jasno da rade ćorav i uzaludan posao. Istina i pravda su neuhvatljive, spore ali dostižne.

 

Nebojša Vukanović