HET i Čoli prebacio 23 000 KM

Cola snaga Trebinja.png

HET i Čoli prebacio 23 000 maraka

SNSD-ovci su istinski komunisti koji međusobno pravedno i na ravne časti dijele javni novac. Gradonačelnik Laki Lučijanu preko pomičnih partijskih figura i dalje ima punu kontrolu nad HET-om, i nastoji da unutar Partije što pravednije raspodjeli novac, pa poslove sa HET-om ne dobijaju samo njegovi najbliži saradnici, prijatelji i kumovi, već i ostali partijski i koalicioni funkcioneri.
Da Hidroelektrane na Trebišnjici nisu ništa drugo no prćija Lakija Lučijana i SNSD-a govori nam i Ugovor koji je HET 8-og marta sklopio sa firmom „Building D.O.O“ Trebinje, vlasništvo Branka Čolića, visokog funkcionera i kandidata SNSD-a za odbornika i direktora Agencije za upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice. Čola je SNSD-ov specijalista za vode, pa je sasvim prirodno što je od HET-a dobio 23 000 maraka (19 464,30 KM bez PDV-a) za navodne poslove zamjene postojeće hidrantske mreže. Suvišno je naglasiti da su u namještenom poslu Čola i njegova nova firma „Building“ bili jedini ponuđači. Hidrantska mreža u HET-u normalno funkcioniše, ali se poslovi izmišljaju i namještaju kako bi se izvukli novci za crne stranačke fondove, te zadovoljili apetiti partijskih funkcionera.

Branko Čolić je bio na 29-om mjestu SNSD-ove liste za Skupštinu grada Trebinja, i dugogodišnji je funkcioner Agencije za vode Trebišnjice u Trebinju, koja je u sastavu Voda Srpske. Čola je toliko blisko vezan za rijeku Trebišnjicu da je na samoj obali Trebišnjice i Goričkog jezera, u naselju Perovića most pored Trebinja, sagradio velelenu vilu sa svim pratećim objektima, video-nadzorom, terenima i zaštitnim bedemima. Neki kažu da je Čola sagradio hacijendu pored Trebišnjice kako bi na poslu mogao biti svih 24 sata u toku dana, i neprekidno posmatrati rijeku o kojoj se kao direktor brižljivo stara.

Kao direktor Agencije za vode Trebišnjice, koji jednim dijelom kontroliše rad HET-a, više je nego jasno i očigledno da se Čola nalazi u klasičnom sukobu interesa i da po zakonu ne bi smio imati privatnu firmu koja sklapa poslove sa javnim preduzećima koje kontroliše. Ugovor sa Čolinom firmom „Building“ je samo jedan u cijelom moru primjera koji pokazuju kako se u namještenim i nepotrebnim poslovima izvlače sredstva iz javnih preduzeća, koja tonu u sve dublji minus i dugove, i prebacuju na račune partijskih drugova i tajkuna.

Ovim Ugovorom pokazana je i snaga SNSD-a, snaga HET-a i snaga Trebinja, kao što je glasio licemjerni slogan ove stranke na lokalnim izborima, jer novci i resursi HET-a i Elektroprivrede i jesu jedina snaga Partije i Lakija Lučijana Petrovića, bez koje bi on bio jedna obična ofucana krpa.

Direktor HET-a Gordan Mišeljić slijepo sluša Lakija Lučana i uporno stavlja glavu na panj sklapajući štetne i sumnjive poslove, i ispunjavajući želje generalnog sekretara Partije. Samo u poslednjoj godini dana sklopio je čitav niz spornih i nezakonitig ugovora kojima su milioni maraka prebačeni u Srbiju na račune raznih dvorskih firmi bliskih SNSD-u, pa iako je u cijeloj mreži najmanje kriv, nažalost najveća odgovornost je upravo na njemu a ne na glavnom organizatoru Lakiju Lučijanu Petroviću.

Nebojša Vukanović