palpal

Hercegovačkim krivim drumovima

Snimak jednog kilometra puta preko planinskog prevoja Prijeđel, od Foče prema Tjentištu i Gacku, sa bezbroj rupa, ulegnuća i skakaonica na oštrim nepreglednim krivinama, najbolji je pokazatelj kakva je putna mreža u Hercegovini, jer je ovaj i ovakav put kičma koja povezuje istočnu Hercegovinu sa ostatkom svijeta..