Gubitak Pavlović banke u 2016. godini 17 miliona maraka

Pavlovic banka.jpg

Gubitak Pavlović banke u 2016. godini 17 miliona maraka

Prema Finansijskom izvještaju i Bilansu stanja koji je objavljen na Banjalučkoj berzi, Pavlović banka 2016. godinu završila je sa više od 17 000 000 maraka gubitka. Gubitak iz operativnog poslovanja iznosio je čak 28 542 720 KM iako je banka tokom 2016. imala skoro 10 000 000 maraka prihoda od kamata, 5 282 000 KM prihoda od naknada i bankarskih provizija, 2 284 000 KM prihoda od usluga platnog prometa, te skoro 1 000 000 maraka ostalih naknada.
Prethodnu 2015. godinu Pavlović banka je poslovala pozitivno, i ostvarila profit od 1 037 745 maraka, dok su 2016. zabilježeni katastrofalni poslovni rezultati koji su prouzrokovali da na kraju 2016. godine neto gubitak iznosi čak 17 209 430 maraka.

Ukupna vanbilanska i poslovna pasiva banke iznosi 184 558 126 KM, i smanjena je za čak 48 000 000 maraka u odnosu na 2015. godinu kada je iznosila 232 074 008 KM. Ukupan osnovni i akcijski kapital Pavlović banke iznosi 32 475 231 marku, što znači da je u 2016. izgubila više od polovine ukupnog kapitala banke. U Pavlović banci na kraju 2016. godine ukupno je bilo zaposleno 218 radnika, i nije došlo do značajnijih promjena i broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu.

Sudeći prema podacima objavljenim u Finansijkom izvještaju za 2016. godinu, Pavlović banka se nalazi u veoma teškoj situaciji, i ukoliko se ne preduzmu potrebne mjere i obezbjedi neophodan svjež kapital za sanaciju, i ova banka mogla bi krenuti stopama propale Bobar banke i Banke Srpske koje su otišle u stečaj, a građani i preduzeća izgubili su stotine miliona maraka depozita koji je ostao zarobljen u bankama.

Nebojša Vukanović