palpal

Gubitak HE na Drini 4,3 miliona KM

HE na Drini.jpg

Gubitak HE na Drini 4,3 miliona

Prema rezultatima Finansijskog izvještaja o poslovanju u prvih 6 mjeseci 2017. godine, Hidroelektrana na Drini sa sjedištem u Višegradu poslovale su sa čak 4,3 miliona maraka gubitka. Prihodi od proizvedene električne energije iznosili su svega 9,1 milion maraka, i za čak 7 miliona su manji u odnosu na isti period prethodne godine.Time su nastavljeni negativni trendovi iz prethodnih godina, ne samo u HE na Drini, već i u ostalim proizvodnim preduzećima u sistemu Holdinga Elektroprivrede Republike Srpske.

Tako su u 2015. godini HE na Drini poslovale sa neto gubitkom od 5 947 428 maraka, a prethodnu 2016. godinu završile su sa minusom od 1 830 496 KM. Samo u poslednje dvije i po godine HE na Drini su imale više od 12 000 000 maraka gubitka, što je najcrnji period od izgradnje Hidroelektrane u Višegradu. Imajući u vidu činjenicu da mnoge podatke iz Finansijskog izvještaja treba uzimati sa određenom dozom rezerve, jer direktori i odgovorna lica svjesno manipulišu podacima kako bi prikrili stvarno katastrofalno stanje i svoju odgovornost, vrlo je moguće da je gubitak mnogo veći od iskazanog.

Loša finansijska situacija i katastrofalni rezultati poslovanja nisu spriječili bahato rukovodstvo da razbacuje novac, što između ostalog pokazuje i tender o nabavci pića od 22-og juna, za šta su HE na Drini izdvojile čak 56 000 maraka. Rukovodioci očito mogu dobro da popiju, čim samo za ovu stavku svakog mjeseca troše oko 5 000 maraka. Imajući u vidu lošu hidrološku situaciju, manje količine kiše i padavina od prosječnih i planiranih, realno je očekivati da se do kraja godine minus dodatno poveća i ponovo obore crni rekordi.

Dodik i njegov režim Elektroprivredu Republike Srpske, i sva zavisna javna preduzeća u sastavu Holdinga, posmatraju kao svoju prćiju i fabriku para iz koje namještenim tenderima preko dvorskih firmi i partijskih dobavljača izvlače desetine miliona maraka. Decenijska velika pljačka ocijedila je Elektroprivredu RS kao suvu drenovinu, pa su direktori primorani da uzimaju skupe kredite kako bi isplatili plate radnicima i ostale obaveze. Uprkos stalnim povećanjima cijene električne energije i novih nameta svim građanima, koji plaćaju ceh bahatog i neodgovornog ponašanja vlasti, situacija u Elektroprivredi RS se ne popravlja i bilježe se novi gubitci.
Zbog kriminala i neodgovornog ponašanja smijenjenog rukovodstva, RiTE Gacko je u najtežoj situciji i na ivici stečaja, jer su neplaćene obaveze premašile 150 miliona maraka. Sigurno je da smjena bahatih direktora Milinka Milidraga i Srđana Milovića neće dati značajniji rezultat niti dovesti do oporavka sve dok se ne promijeni nakaradni sistem upravljanja i ne zaustavi velika pljačka, a odgovorni izvedu pred lice pravde i svojom imovinom plate cijenu bahatog i neodgovornog ponašanja.

Nebojša Vukanović