palpal

Greške sa akcizama na vrijeme primjećene

Apsolutna je neistina da su greške u prijedlogu Zakona o akcizama bile neprimjećene, da se tekstovi zakona nisu pročitali, i da na vrijeme nije skrenuta pažnja na problem. Lično sam prisustvovao sjednicama oba Kolegijuma Predstavničkog doma PS BiH uoči sjednice na kojoj su usvojene izmjene Zakona o akcizama suprotno odredbama Poslovnika. Na sjednici Kolegijuma troje predsjedavajućeg Mladen Bosić je upozorio sekretara i druga dva člana Kolegijuma ne samo na problem sa kršenjem Poslovnika i procedura, već i na problem sa različitim varijantama predloženih zakona na tri službena jezika, srpskom, hrvatskom i bosanskom. Jasno je upozoreno na različite varijante zakona na tri jezika, moguće posledice te gruba kršenja Poslovnika i zakona zbog pravnog nasilja i upornih pokušaja da se na silu, bez mišljenja nadležne Komisije za budžet i finansije, usvoji Zakon lažnim predstavljanjem Doma naroda kao predlagača umjesto Savjeta ministara BiH.

Nakon što je Bosić upozorio Kolegijum na problem sa različitim jezičkim varijantama koje suštinski mijenjaju tumačenje zakona, sekretari i stručne službe su ustvrdile da se ne radi o suštinskim već slovnim i gramatičkim greškama, pa je bez konsenzusa glasovima druga dva člana Kolegijuma prijedlog Zakona pušten u dalju proceduru.

Jako je važno da javnost zna da nisu tačne tvrdnje iznesene tokom i poslije završetka sjednice Doma naroda da su poslanici i Kabineti predsjedavajućih bili neozbiljni, da nisu pročitali prijedloge zakona i primijetili greške, jer se na njih na vrijeme upozorilo ali nažalost to nije bitno uticalo na 22 poslanika da na silu, kršeći Poslovnik i zakon, usvoje sporne Vigemarkove zakone o akcizama

 

Nebojša Vukanović