Ekološka bomba u Trebinju zbog ludila gradskih vlasti

Gdje je nestalo 2 miliona evra donacije švedsknj Vlade i SIDE? Zašto nije završena rekonstrukcija prečistača otpadnih voda i zašto otpadne vode i kanalizacija idu direktno u rijeku Trebišnjici, praveći ekološku katastrofu? Da li su vlasti svjesni posledica i ekološke katastrofe koja prijeti području nizvodno od Mostaća i Trebinja, sve do Popova polja i Hutova?