palpal

Ekocid i ludaci

Iskrcena drveca u trebinjskom parku.jpg

Ekocid i ludaci

Iza Luke ni trava ne niče! Neobrazovani i nesposobni kadrovi, intelektualci i stručnjaci sa večernjih škola iz Širokog Brijega i Gacka kojima se okružio gradonačelnik Trebinja, mogli bi da naprave ogromnu štetu i iza sebe nesagledive posledice koja se neće lako sanirati. To se mogli predvidjeti već nakon realizacije prvog i do sada jedinog projekta nove vlasti, sanacije Glavne ulice koja je potopljena nakon prvog pljuska jer Lukini crveni udarnici nisu znali da postave cijevi, naprave padove i odvedu oborinsku vodu do Trebišnjice koja je udaljena svega 50 metara.

Glavna ulica i cijevi se i nekako mogu popraviti i sanirati, ali to nije moguće uraditi sa starim stablima rijetkih vrsta drveta koje je Jovan Dučić zasadio u trebinjskom parku, a koje ludaci sijeku i krče proteklih dana. Ostao sam bez teksta kada sam proteklog vikenda vidio iskrčeno korijenje i sasječeno najmanje 20-ak velikih stabala koja su iskrčena i razbacana po parku kako bi se postavile cijevi za navodnjavanje!?
Ludaci, jer ne znam kako bi drugačije nazvao neodgovorne osobe koje su osmislile suludi posao i naredile masovno krčenje i sječu stogodišnjih stabala, napravili ogromnu štetu, unakazili gradski park i zelenilo po kome je Trebinje prepoznatljivo. Ne mogu da vjerujem da je nekim šizogenim strukturama palo na pamet da krče i sijeku stabla stara najmanje 70 godina kako bi proveli cijevi i postavili prskalice!

Dučić je osmislio park po francuskom modelu sa petougaonim površinama i zasađenim endemičnim vrstama, koje je donosio sa raznih meridijana širom svijeta, a između je ostavio staze za šetanje. Bilo je sasvim prirodno i logično da se prekopaju staze i duž njih postave cijevi za vodu kako se ne bi oštetio korijenski sistem i ugrozila stabla. Umjesto toga ludaci su naredili da se dijagonalno, najkraćim distancama, prekopava park, krči svo korijenje i sijeku drveća koja se nađ na putu kako bi se postavili hidranti i cijevi za vodu!? Pitam se ima li iko u Trebinju kome smeta šta se dešava sa našim parkom, i ko će da pita gomilu ludaka šta to radi, pokuša da ih zdravim razumom spriječi da unište najljepši dio Trebinja i pluća grada, koja su uz Trebišnjicu najveći spas od ljetnih žega i visokih temperatura?

Park je 70 godina savim normalno funkcionisao sa postojećom mrežom hidranata i sistemom za navodnjavanje, i bacanje 120 000 maraka na postavljanje novog sistema je suludo jer drvo nije cvijeće, i ne treba mu svakodnevno zalijevanje ili sistem kap po kap. Na stranu što su mafijaši uzaludno bacili 120 000 maraka na potpuno nepotrebnu investiciju, već je pričinjena ogromna trajna šteta. Puno stabala je posječeno, a mnogim koja su preživjela Lukin ekocid oštećen je korjenski sistem i pitanje je hoće li biti trajnih posledica, i da li će se na proljeće neka stabla zbog toga osušiti?

Koliko daleko su ludaci otišli govori i činjenica da su intervenisali i stručnjaci iz Banjaluke koji su srećom spriječili da neka velika stara stabla, poput drveta iznad dučićevih „lavova“ ispred kafića „Poeta“, budu posječena iako su ludaci i na njih stavili žuti krst i krug što je bio znak radnicima da ga posijeku.
Veliku odgovornost za ekocid i uništavanje parka snose lokalne nevladine organizacije i njihovi aktivisti, te dvorski portali koji uporno ćute ili hvale Lukine ludosti, koje će iza sebe ostaviti nesagledive posledice. Krajnje je vrijeme da neko pozove nedostojne moćnike da se urazume, da ostave na miru i ne uništavaju bar prirodu i zelenilo, ako su do sada razorili društvo, privredu, grad i sve čega su se dotakli!

Nebojša Vukanović