palpal

Dug Elektroprivrede RS povećan za 40 miliona

Elektroprivreda-RS-.jpg

Dug Elektroprivrede RS uvećan za 40 miliona

Iscrpljena dugogodišnjom sistemskom pljačkom i razaranjem, Elektroprivreda Republike Srpske pala je na koljena, nalazi se u veoma teškoj situaciji i velikim problemima. Proizvodnja električne energije je na istorijskom minimumu i obara sve crne rekorde, pa je Elektroprivreda RS primorana da uvozi struju iako nema novaca da je plati. Zbog toga neprekidno rastu dugovanja i obaveze. Elektroprivreda RS, prema našim informacijama, trenutno duguje Elektroprenosu BiH 18 000 000 KM, Nezavisnom operatoru sistema u BiH 7 000 000 KM, a nije plaćeno ni 7 000 000 KM subvencije za obnovljive izbore energije. Upravo zbog toga je odlučeno da se poveća namet i od građana oduzme dodatnih 25 miliona maraka godišnje kako bi se isplatile zaostale obaveze. Poslednje dvije nabavke električne energije vrijedne 6 000 000 KM nisu plaćene, a Elektroprivreda RS plaća penale i kamate.

Sva proizvodna preduzeća bilježe ogromne gubitke, a da bi se od javnosti prikrila katastrofalna situacija Izvještaji o finansijskom poslovanju se ne objavljuju na Banjalučkoj berzi iako je to zakonska obaveza. Izvještaje o poslovanju u prvih 6 mjeseci objavili su samo RiTE Ugljevik, koja je poslovala sa gubitkom od 22,5 miliona maraka do početka remonta, te HE na Drini koje su za pola godine imale gubitak od 4,5 miliona maraka.

Remont RiTE Ugljevik počeo je 1-og jula 2017 i trebao je da traje 3 mjeseca. Zbog propusta i nedostatka sredstava nije završen na vrijeme i proizvodnja struje iz Ugljevnika nije počela 1-og okrobra kako je bilo predviđeno, a sasvim je izvjesno da će biti prolongiran i novi rok 12.10.2017 godine. Prema našim informacijama, Hidroelektrane na Trebišnjici su dio sredstava od kredita u iznosu od 10 000 000 maraka, koji su nedavno uzeli od Komercijalne banke, nezakonito prebacili na račun RiTE Ugljevik kako bi se napokon završio remont i termoelektrana počela sa radom.

Zbog nedostatka novaca, prvi put u poslednjih 15 godina počele su da kasne plate radnicima u sistemu, a novim Kolektivnim ugovorom predviđeno je da se plate umjesto do 10-og isplaćuje do 30-og u mjesecu. HET nije isplatio poslednju bruto platu, iako su uzele 10 000 000 maraka kredita kod Komercijalne banke, već je radnicima isplaćena samo neto plata, dok su doprinosi i rate kredita uplaćeni nakon 11 dana kašnjenja. Zbog toga su banke radnicima koji imaju kredite naplatile zatezne kamate i penale.

U elektro-energetskom sistemu nema dovoljno novaca za održavanje tekuće likvidnosti, ali umjesto da odgovorni ljudi na vrhu rješavaju probleme sva pažnja posvećena je namještanju dogovorenih tendera i izvlačenju novaca za kampanju i izbore 2018. godine. Tako je HET samo u poslednjih 10 dana za izgradnju sistema za navodnjavanje, nabavku računarske programe, mjerenje protoka vode kroz Fatnički tunel, monitoring količine padavina, uređenje potoka i ostale besmislene poslove izdvojilo skoro 6 miliona maraka.

Sistemskom pljačkom i izvlačenjem desetina miliona maraka namještenim tenderima, elektro-energetski sistem je potpuno uništen, i ukoliko se hitno ne preduzmu radikalne mjere moglo bi doći do potpunog kraha i pucanja sistema. Vlast godinama smišljeno sistemski razara Elektroprivredu RS kako bi je sutra lakše prodala strancima, kad više ne bude u mogućnosti da plaća dug i prispjele obaveze. Upravo zbog prodaje Elektroprivrede RS, našeg poslednjeg resursa, Dodik ima prećutnu podršku stranaca i bankara, koji mu tolerišu svakodnevne ispade i neprimjereno ponašanje jer će im to omogućiti da jeftino kupe elektro-energetski sektor, a Republika Srpska i formalno postane kolonija.

Nebojša Vukanović