Država ne želi da kontroliše Mljekaru Pađeni i gazdu Vukoja jer nema inspektora?

Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske i Inspekcija rada nisu željeli da na moj zahtjev izvrše kontrolu rada Mljekare Pađeni, utvrde i sankcionišu kršenje odredbi Zakona o radu i prava radnika, jer navodno nemaju dovoljan broj inspektora da izvrše kontrolu!? Ovo suludo opravdanje nemoći institucija da sprovode zakon i štite ljudska i radnička prava građana Srpske dao je Zoran Mikanović, pomoćnik direkrora Republičke uprave za inspekcijske polsove i glavni republički inspektor rada, što znači da riba od glave smrdi, jer ako glavni republički inspektor za skoro mjesec dana ne može sprovesti kontrolu jednog privatnog preduzeće, onda je to pokazatelj nemoći i kapitulacije zarobljenih institucija.

Najbesmislenije i najšizofrenije su  u svemu je što pomoćnik direktora Mikanović i sam priznaje da ima preveliki broj prijava i obraćanja Inspekciji rada od strane radnika kojima je prestao radni odnos na zloupotrebe poslodavaca, ali zbog nepovjerenja i straha ne smiju tvrdnje iznijeti inspektoru rada u kontroloma, što je pokazatelj nepovjerenja građana u korumpirane inspektore i institucije. Dakle glavni republički inspektor rada pokazuje nemoć da sprovede zakon, i nakon toga svaka priča je suvišna, jer bi bilo logično da oni koji javno kapituliraju i pokazuju nemoć podnesu ostavke i pruže priliku neucijenjenim i odgovornim da pokušaju zaveste red i sprovoditi zakon.

Mikanović u Dopisu kaže da su u poslednje dvije godine dva puta izvršene kontrole u Mljekari Pađeni, ali da nisu primjećene nepravilnosti, i da po navodnoj procjeni rizika kontrole ponovo vrše samo kod onih subjekata gdje su utvrđene nepravilnosti, i da zbog toga trenutno nisu u mogućnosti da navodno sada izvrše novu kontrolu.

Utvrditi kršenje prava radnika je jako prosto, jer su očigledna, i prostim razgovorom i uvidom u evidenciju lako se vidi koliko radnici Mljekare Pađeni provode vremena na poslu i koliko dana imaju godišnjeg odmora. Nažalost korumpirani inspektori i institucije zarobljene partijskim poslušnicima i neznalicama, ne mogu da urade svoj posao i naprave funkcionalni sistem, a ovakvi sramni Dopisi i javni izlivi nemoći samo su ogolili institucije kako bi svako mogao da shvati o čemu se radi.

Razlog zbog čega ne žele, ne smiju ili neće, da kontrolišu rad Mljekare Pađeni i ponašanje direktora i vlasnika Nenada Vukoja je u činjenici da je Vukoje blizak vladajućim strukturama, iako pokušava u javnosti da ostavi drugačiji utisak, što potvrđuje činjenica da je na prijedlog Luke Petrovića i SNSD-a bio član Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske. Pored toga njegov blizak rođak, iz porodice Vukoje, je inspektor rada u Bileći, a inspektorova supruga zaposlena je  upravo u Mljekari Pađeni, i zbog porodičnih i političkih relacija Nenad Vukoje misli da je zaštićen kao bijeli medvjed i da može kulučiti radnike do iznemoglosti. Ipak ukoliko ne promijeni odnos prema radnicima, a počeo je polako da se popravlja, gorko  će se pokajati ako nastavi da iskorištava tešku situaciju, veliku nezaposlenost i radnike koji ga zbog kršenja osnovnih ljudskih i gradnički prava masovno napuštaju.

Uskoro ću objaviti fotografije sa zajedničkih drušenja sa šefom bilećkoj inspektora, nastale upravo u vrijeme kada sam podnio prijavu Inspekciji rada u Trebinju,  i pokazati zbog čega se Nenad Vukoje ovako odnosi prema radnicima. Ipak na ovom se neće stati, i neće popustiti dok se ne zavede red a vajne gazde-milioneri ne počnu poštovati zakon. Svakako da će kazna stići i korumpirane inspektore i čelne ljude korumpiranih institucija, koji ne žele da rade svoj posao, iako su dobro plaćeni.

 

Nebojša Vukanović