dr Dražan Erić pred dr Miomirom Ninkovićem odbranio doktorsku disertaciju