Dopis članova Senata RS povodom slučaja „Ćeranić“

large_O-univerzitetu-UNIBL-750x422.jpg

Profesori BU podnijeli prijave zbog slučaja „Ćeranić“

Prenosimo u cjelosti Dopis koji smo dobili od profesora i članova Senata Univerziteta u Banjaluci koji su se potpisali kao „hrabri članovi Senata Univerziteta u Banjaluci“ Čudno je što na kraju Dodika anonimni profesori kritikuju medije i akademsku zajednicu što nije imali dovoljno hrabrosti da javno istupe i usprotive se Ćeranićevom imenovanju za dekana FBN

Nema dileme, cijeli konkurs za izbor kadrova za potrebe FBN od šestog mjeseca 2016 godine bio je nezakonit, kako je od početka upozoravao redovni profesor dr Braco Kovačević i još jedan član senata Univerziteta. Inspekcija je s ovom nezakonitošću upoznata u desetom mjesecu 2016.godine, te ponovo prije sedam dana, a ovih dana okružnom tužilaštvu u Banjoj Luci ide krivična prijava protiv inspektorata Republike Srpske i odgovornih lica u Inspektoratu za nepostupanje po službenoj dužnosti sa ciljem da zaštite opšti interes i budu na strani Zakona i zakonskih procedura, te na taj način zaštite autonomiju Univerziteta u Banjoj Luci, njegov dignitet, ugled a samim tim i čast svih časnih profesora, asistenata i njihovog naslijeđa 18 000 studenata našeg Univerziteta.

Osim, nepoštivanja zakonske procedure, te Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Pravilnika o Izboru nastavnika, nezakonita stvar oko izbora je u tome što članovi komisija sa Kriminalističko – policijske akademije u Beogradu nisu kompetentni da budu u Komisijama za Izbor u Univerzitetska zvanja. Njihovi izbori su intenog karaktera na KPA u Beogradu jer, KPA-a u Beogradu još uvijek nije Univerzitet, već je Strukovni fakultet u procesu transofrmacije u Univerzitet. Nemaju rektora i prorektore, već imaju dekana i prodekane što se vidi na njihovom sajtu. Dalji dokaz je Vodič kroz akreditovane visoke školske ustanove i studijske programe u Republici Srbiji (Kosmisija za akreditaciju i provjeru kvaliteta) na strani 65-66 jasno stoji na strani 66 da je ovo Visoka škola akademskih studija. Iz naprijed navedenog se vidi da je sve oko izbora montirano mimo Zakona i akademskog morala, i zato je od četvrtog mjeseca 2016.g. do kraja 11.og mjeseca 2016.g. mirovala procedura transformacije VŠUP Banja Luka u FBN, sve dok Predrag Ćeranić nije dobio lažnu docenturu prevarom i obmanom. Činjenice su tu, sada je na potezu Inspekcija Republike Srpske i Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci. Studenti, profesori i mediji su u interesu opšteg dobra odradili su časno svoj posao, a jedino im zamjeramo što nemaju petlju i snage da javno izađu pred kamere i saopšte ovu prevaru javnosti.

Hrabri članovi Senata Univerziteta u Banjoj Luci