Đokićeva primanja država tajna!?

Uplaćeni doprinosi državi i budžetska primanja ministra Petra Đokića su državna tajna, tako bar tvrde u Vladi Republike Srpske!? Već mjesecima uporno pokušavam da kao poslanik u Narodnoj skupštimi službenim putem od Vlade Republike Srpske dobije konkretan odgovor na prosto pitanje – da li su uplaćeni doprinosi na plate čuvenom  londonskom đaku i of-šor profesoru u vrijeme dok je obavljao i obavlja funkciju ministra u Vladi, ili mu je nezakonito isplaćivana na račun bruto plata, ali u Vladi vlada OMERTA, mafijaški Zakon ćutanja!?

Vlada u svojim odgovorima kruži kao kiša oko Kragujevca i izbjegava da odgovori na suštini i prosto pitanje. U poslednjem Odgovoru na poslaničko pitanje, u kome nije napisano ništa, pozivaju se na tobožnju zaštitu ličnih podataka se Đokića, kao da sam tražio njegov matični broj i zdravstveni kartom a ne prihode iz budžeta!? U Odgovoru  na poslaničko pitanje navodi se da traženi podaci, visina uplaćenih doprinosa, predstavljaju poresku i službenu tajnu, i zbog toga tobože ne postoji pravni osnov da Vlada odgovori na moje pitanje!?

Takođe Vlada, Kabinet premijera i ministarke finansija Zore Vidović, tvrde da ne raspolažu podacima i ne mogu da odgovore na pitanje na koje je propuste ukazivao bivši glavni revizor Šnjegota, kada je u svom Revizorskom izvještaju tražio da se zakonski reguliše radni odnos ministru Petru Đokiću i isprave propusti i zloupotrebe.

Jedna je i nesretna ta država u kojoj su plata i doprinosi jednog korumpiranog ministra državna tajna!? Đokić nije bio u radnom odnosu ni kada je predsjedavao Narodnom skupštinom Republike Srpske od 1998. do 2001. godine, i očito da mu muljanje sa platama nije strano i da ima višedecenijsko iskustvo u varanju i krađi države.

Jasno je da Vlada ne želi da odgovori na pitanje, iako je obavezna, kako bi pokušala da prikrije veliki skandal najgoreg i najpohlepnijeg ministra u istoriji ovih prostora? Takvo ponašanje je nedopustivo, odgovorni će sigurno snositi posledice, a nesretni Londonski đak i of-šor profesor je samo slika nesretne Vlade, najgore u istoriji Republike Srpske!

 

Nebojša Vukanović