Diskusije i borba sa Dodikom u ranu zoru

Pregled sinošnjih diskusija..