Десет порука Владимира Мајаковског о народном бунту

Небојша Вукановић у Народној скупштини Стрпске чита 10 порука Мајаковског о бунту народа и када почиње револуција.