Depolitizacija i autonomija je suštinski problem univerziteta i obrazovanja

Zašto mladi sve manje idu na studije, upisuju privatne a ne javne univerzitete,