Demaskiranje prevare zvane aerodrom Trebinje u Skupštini

Vlastima nikako ne odgovara istina pa zbog toga prekidaju skupštinske diskusije i ne daju da se otvoreno govori o novim podvalama i šarenim lažima. ..