palpal

Demanti Prointera i najava nove tužbe protiv Vukana

Demanti Prointera Vukanu.jpg

Demanti Prointera i najava nove tužbe protiv Vukana

Na našu adresu stigao je nepotpisani „Demanti na objavljene sadržaje“ od firme „Prointer IT solutions and services“ d.o.o Banjaluka koje prenosimo u cjelosti.

Poštovani,

Povodom članaka objavljenih na Vašem blogu od 13.08.2017. godine pod naslovom „I HET Dodikovom Prointeru prebacio 100 000 maraka“, od 12.1.2017. godine pod naslovom „HET i Prointer dovode Željka Joksimovića u Trebinje“, kao i objave od 9.2.2017. pod naslovom „Kako je Prointer iscijedio Pošte Srpske“, uključujući i niz javnih medijskih nastupa u kojima ste iznijeli netačne, tendenciozne i klevetničke tvrdnje na račun firme „Prointer ITSS“ d.o.o. Banja Luka, najoštrije demantujemo pomenute sadržaje.
Naime, u tekstu pod naslovom „I HET Dodikovom Prointeru prebacio 100 000 maraka!, kao i u Vašim izjavama za RTVBN bez ikakvog osnova i dokaza iznijeli ste niz potpuno netačnih, zlonamjernih i za ugled firme „Prointer ITSS“ d.o.o Banja Luka štetnih tvrdnji, koje ćete, kao i RTVBN morati da dokažete na sudu.

U prilogu RTVBN već u prvoj rečenici novinar je naveo da „iza ugovora ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ i firme Prointer stoji Luka Petrović, generalni sekretar SNSD-a“ a sličnu kvalifikaciju ste i Vi iznijeli u svom tekstu „Više je nego jasno da je gen-sek SNSD-a Luka Petrović od svog šefa dobio zadatak da firmi, koju kontroliše, prebaci 100 000 maraka, a direktor HET-a i nosilac Liste SNSD-a Gordan Mišeljić odradio još jedan partijski zadatak“. Obje ove tvrdnje su potpuna laž.
U istom svom prilogu Vi, Nebojša Vukanović, sa pozicije politički aktivnog sagovornika, tvrdite da se „preko ovog preduzeća novac iznosi u Srbiju za plaćanje određenih medija i analitičara iz te zemlje“ što je notorna laž jer je „Prointer ITSS“ d.o.o Banja Luka pravno lice koje se bavi informacionim tehnologijama i nema nikakve poslovne ili bilo koje druge realacije sa, kako ste naveli, „određenim medijima i analitičarima“. Isto važi i za netačne tvrdnje o dodjeli ugovora „Prointer ITSS“ d.o.o Banja Luka i sukobu interesa. Takođe ukazujemo na činjenicu da su ugovori koje pominjete sa „Poštama Srpske“ bili predmet javnog poziva za nabavku roba/tender i da su sve informacije vezane za isti javno dostupne i lako provjerljive.
Ukoliko imate saznanja da se radi o bilo kakvim kršenjima pozitivnih zakonskih propisa ili posjedujete saznanja/dokaze da u pomenutim ugovorima ima nešto sporno, za to se obratite nadležnim institucijama. Preuzimajući ulogu sudije i tužioca i provodeći beskrupulozan javni linč protiv jednog pravnog lica, kroz povezivanje potpuno netačnih ili polutačnih tvrdnji i uz to donošenjem pogrešnih zaključaka, svjesno i protivzakonito ste oklevetali pravno lice „Prointer ITSS“ d.o.o Banjaluka.
U cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, te poštovanja novinarskih i etičkih načela očekujemo prije svega da se javno izvinite za narušeni ugled „Prointer ITSS“ d.o.o Banja Luka, te da ovaj demanti u potpunosti objavite u formi i obimo u kojem ste objavili i gore pomenute sadržaje.

S poštovanjem,
Prointer ITSS d.o.o