Da li je ugroženo funkcionisanje letjelišta Zalužani?

Dobio sam pismo i razmišljanje jednog pratioca koji analizira uticaj šatora-šklopocije na funkcionisanje i rad sportskog letjelišta u Zalužanima. Pismo prenosim u cjelosti…

Poštovana Jelena, Nebojša i Draško,

Želio bih da vam se obratim kao narodnim poslanicima po pitanju odnosa trenutnih vlasti prema propalom projektu kupovine šatora kojeg je vlada nazivala mobilnom bolnicom. Naime, na jednu stranu što je ta kupovina bila kriminalna sa namjerom da se ukrade novac poreskih obveznika i prelije u privatne džepove, kao i činjenice da se vlada osramotila čitavom idejom jer u konačnici nije bila u stanju da čak i takvu bespotrebnu i preplaćenu bolnicu-šator kupljenu namještenim ugovorom dovede u nekakav konačan oblik, što je, na sreću, dovelo do navodnog poništenja ugovora o kupoprodaji, ja bih želio da se osvrnem na dio čitave farse koji se odnosi na izbor terena za postavljanje takozvane bolnice, kao i na činjenicu da ta struktura još uvijek nije uklonjena i ometa normalno funkcionisanje sportskog letjelišta Zalužani.

Poletno-sletna staza aerodroma Zalužani pruža se u kursu 010°-190° u dužini od 1150m. Iako je za lake sportske avione koji poleću sa navedenog letjelišta potrebno 500-700m staze za poletanje, svaka razerva je uvijek korisna za nepredviđene situacije. Sa letjelišta operišu jednomotorni avioni koji nemaju rezervu u vidu drugog motora u slučaju otkaza motora. Motori su pouzdani i otkazi se dešavaju rijetko, ali ipak mogu da se dese. U slučaju takvog otkaza, gubi se mogućnost horizontalnog leta ili penjanja, već se avion spušta i prizemljuje kao jedrilica birajući najpogodniji teren koji pilot u tom trenutku ima na raspolaganju i tada svaki metar staze može da igra ulogu između života i smrti. Npr, može da se desi, da avion jedva može da doleti do sjevernog praga staze ali ne i da preleti navedenu strukturu. U slučaju kada ne bi bilo šatora, avion bi se uspješno prizemljio. U slučaju sa postavljenim šatorom, ishod je neizvjestan. Uzroci za nepredviđene situacije mogu biti različiti, npr. gubitak goriva, požar motora ili dijela struktura aviona i tako dalje.
Letjelišta u BiH su definisana i određena u Zborniku vazduhoplovnih podakata (AIP – Aeronautical Information Publication) koji se može pogledati na sljedećoj adresi https://eaip.bhansa.gov.ba. Kao što rekoh, dužina staze letjelišta Zalužani je 1150m. 31.5.2020, odnosno više od mjesec dana nakon početka radova koji su počeli 29.4., izdato je obavještenje za letače (NOTAM – Notice to Airman) da je sjeverni prag staze povučen 450m i da je staza skraćena na 700m. Dakle, obavještenje je dato neblagovremeno i sa zakašnjenjem od više od mjesec dana. Bitno je napomenuti da letjelište u slučaju nepredviđene situacije može da koristi bilo koja letjelica, ne nužno ona koja je poletjela sa Zalužana i čiji pilot već zna da je staza skraćena. (navedeni NOTAM se može vidjeti na stranici http://avwx.info – iz menija sa lijeve strane izabrati NOTAM, u polje za pretragu kucati LQBZ – internationalna oznaka letjelišta Zalužani)
Iako privremeno izmještanje praga poletno-sletne staze, skraćivanje staze ili potpuno isključivanje iz upotrebe nije neuobičajena praksa i dešava se u svim dijelovima svijeta, razlog su uglavnom radovi na samom aerodromu – postavljenje nove opreme (radio-navigacione, svjetlosne itd) ili sanacije same dotrajale staze. Ne vidim ni jedan razlog zašto bi se struktura tog tipa postavila baš na poletnu-sletnu stazu. Zar ne postoji ni jedna druga površina na prostoru grada Banja Luka gdje bi se takva struktura mogla postaviti? Pored same staze postoji ravna zelena površina koja se ne koristi i na kojoj su se radovi mogli izvoditi bez ometanja rada letjelišta, što je vidljivo na fotografijama koje šaljem u prilogu. Takođe, iako avijacija u BiH nije mnogo razvijena sa malim brojem letjelica koje rijetko lete to ne može biti opravdanje za nepotrebnu uzurpaciju potpuno ispravne staze.
Na osnovu svega navedenog, zamolio bih vas da postavite pitanje u Skupštini koje je tijelo ili pojedinac i na osnovu čega, izabrao baš poletno-sletnu stazu sportskog aerodroma Zalužani za postavljanje bolnice? Još bitnije pitanje, nakon bruke i sramote sa neuspjelim sastavljanjem bolnice, jeste – koliko vremena je potrebno da se struktura rastavi i ukloni sa letjelišta? Zar je potrebno mjesec dana da se to ukloni? Dva, tri, koliko?
Mi naravno nismo Britanci i ne treba se zanositi da možemo da uradimo nešto slično, ali da se taj šator, za skoro mjesec dana od kada je raskinut ugovor, ne može ukloniti, to je zaista, zaista velika sramota. Sem toga, treba postaviti pitanje, ko će da snosi troškove avionskog prevoza šatora iz Njemačke u Banja Luku. Da li ide na teret Vlade RS ili na teret prodavca koji nije ispoštovao ugovornu obavezu.
U prilogu šaljem fotografije letjelišta radi bolje predstave.
Iskoristio bih priliku da pohvalim vaš dosadašnji rad, da vam poželim mnogo uspjeha u vašim budućim nastojanjima i na budućim izborima.
S poštovanjem,