palpal

Da li je Slavko ponavljao razrede u trebinjskoj Gimnaziji