Cenzori

Cenzori Partije uporno pokušavaju da me sijeku i ućutkaju, kršeći Poslovnik Narodne skupštine Republike Srpske.