Čemu služi Zakon o slobodnim zonama

Da li je moguće uspostaviti slobodne zone i čemu služi predizborni Zakon a već 17 godina prethodni ne funkcioniše ..