palpal

Čavićeve prijetnje razbijanjem glave i oštar duel sa Vukanom

Istina boli, a Čavićeva reakcija i prijetnje razbijanjem glave govore koliko je pogođen i slab, kako ga boli kad mu saspete istinu u lice, kažete da je papak i izdajnik..