Bujanje imovine Zorana Pologoša

Poslanički mandat druga Zorana Pologoša ostaćen upamćen po činjenici da je zamijenio položaj i poslaničku stolicu, i umjesto da sjedi iza Dragana Čavića u desnom dijelu Narodne skupštine, gdje je boravio na početku mandata, prebacio se na lijevu stranu Skupštine, i pred kraj mandata sjedi iza pobratima „preletača“ Slavka Dunjića čekajući instrukcije svog najnovijeg mentora Luke Petrovića. Pologošu se mora priznati da je jako iskusan i „snalažljiv“, i da je svoje bogato političko iskustvo, i članstvo u SDS-u, DP-u, NDP-u, PDP-u,te po do dvije „nezavisne“ faze, odbornika trebinjske Skupštine kada je prelazio iz NDP-a u PDP, te „nezavisnog poslanika“ Narodne skupštine Republike Srpske, kada se nakon poraza Slavka Vučurevića prebacuje u naručje Luke Petrovića i iz PDP-a prestrojava u SNSD.

Kako je rastao broj prelazaka iz jedne partije u drugu, tako je rasla i imovina druga Zorana Pologoša, a njegov poslednji transfer uzburkao je strasti u Hidroelektranama na Trebišnjici. Funkcioneri Socijalističke partije koji imaju funkciju u HET-u suprostavili su se suludim namjerama Luke Petrovića i Gordana Mišeljića da imovinu ovog javnog preduzeća u Lastvi poklone uvaženom poslaniku i novom drugu članu Pologošu i članovima njegove porodice, kao jedan dio nagrade za prelazak u njihove redove. Prema mojim saznanjima Pologoš je za vrijeme poslaničkog mandata kupio dva stana u centru Trebinja, u stambeno-poslovnom kompleksu „Luč“, jedan veliki trosoban od skoro 100 m2, i drugi „mali“ jednosoban od 40-ak kvadrata, koju je nedavno kupio u lameli koju je gradio investitor Stanić. Pologoš je dva nova stana i luksuzno auto kupio bez marke kredita, vrijedne preko 300 000 maraka, pa se nadam da će uvaženi poslanik narednih dana odgovoriti na pitanje šta je dobijao kao nagrade za više prelazaka iz jedne u drugu partiju, i šta ima trenutno od imovine i nekretnina u Trebinju, on i članovi njegove porodice koji su sada postali ugledna trebinjska vlastela, a kada su iz Konjica došli u Trebinje imali su samo jedan skroman zavežljaj! Od Trebinja i Trebinjaca je dobio apsolutno sve, od posla, stana, poštovanja do niza funkcija, a zahvalio im se nizom izdaja, prelazaka i zabijnja noža u leđa onima koji su mu pomagali.

 

Nebojša Vukanović