Borba i prvi dan u Skupštini

Pregled borbe i diskusija Nebojše Vukanovića u Narodnoj skupštini prvi dan nakon ljetnje pauze..