palpal

BNTV o stanju u HET-u i RiTE Gacko

Prilog BN televizije o uzrocima loših rezultata tada Hidroelektrana na Trebišnjici i Rudnika i termoelektrane Gacko..